O kwartalniku

Czasopismo „e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem” wydawane jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem czasopisma jest pogłębiona refleksja nad istotą i formami współczesnego terroryzmu, przy interdyscyplinarnym podejściu do tego fenomenu. Autorzy zajmują się problemami związanymi z terroryzmem takimi jak m. in.: jego wpływ na politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa, opracowywane strategie i koncepcje bezpieczeństwa narodowego (państwa), oraz polityki zagranicznej, kwestie historyczne, psychologia terroryzmu, techniki technologie terrorystyczne, chronologia wydarzeń, oraz rozwiązania prawne i organizacyjne w tym obszarze zainteresowania. Ponadto w zainteresowaniu czasopisma oraz jego autorów jest także interdyscyplinarne ujęcie bezpieczeństwa, a więc nauki wojskowe, politologia i stosunki międzynarodowe, socjologia bezpieczeństwa, historia itp.

W skład Redakcji wchodzą pracownicy i współpracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instytutu Studiów nad Terroryzmem, przedsatwiciele zainteresowanych kół naukowych Uczelni, Członkowie Rady Programowej oraz członkowie Zespołu Technicznego.

Czasopismo jest publikowane bezpłatnie w formacie PDF.

 • Kwartalnik poleca:  Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012

  red. Tomasz Bąk
  objętość: 432 s.


  Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych

  red. Tomasz Bąk
  objętość: 174 s.  Oblicza terroryzmu

  red. Tomasz Bąk
  objętość: 240 s.  Polecane przez nas książki można zamówić pod adresem:

  ksiegarnia.wsiz.pl